Hỗ trợ khẩn cấp 1.350 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021

Đăng ngày: 03-01-2022 | Lượt xem: 737
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31-12-2021 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021.

Quyết định nêu rõ, bổ sung 1.350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho 15 địa phương, gồm: Nghệ An 150 tỷ đồng, Hà Tĩnh 30 tỷ đồng, Quảng Bình 60 tỷ đồng, Quảng Trị 80 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 60 tỷ đồng, Quảng Nam 120 tỷ đồng, Quảng Ngãi 160 tỷ đồng, Bình Định 150 tỷ đồng, Phú Yên 160 tỷ đồng, Khánh Hòa 100 tỷ đồng, Kon Tum 30 tỷ đồng, Đắk Lắk 50 tỷ đồng, Đắk Nông 30 tỷ đồng, Ninh Thuận 80 tỷ đồng, An Giang 90 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021.

UBND các tỉnh chủ động rà soát các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do thiên tai, bão, mưa lũ (đê, kè, công trình chống sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, thủy lợi, giao thông nội tỉnh, y tế, trường học, công trình cung cấp nước sạch, trụ sở và các công trình hạ tầng thiết yếu khác) bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng hỗ trợ; phân bổ chi tiết mức vốn cho từng công trình, dự án theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm huy động nguồn lực địa phương để cùng với kinh phí hỗ trợ của ngân sách trung ương hoàn thành các dự án đúng tiến độ, hiệu quả...

* UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện các hợp phần: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng... Trong giai đoạn này, thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 40 tỷ đồng chi cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, đánh giá rủi ro thiên tai, diễn tập, thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai; trong đó, năm 2022 dự kiến chi khoảng 6,159 tỷ đồng, năm 2023 là 12,597 tỷ đồng, năm 2024 là 10,622 tỷ đồng và năm 2025 là 10,622 tỷ đồng.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: