Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2023 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Đăng ngày: 30-06-2023 | Lượt xem: 1218
Thực hiện công văn số 492/KH-TCKTTV ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia năm 2023. Từ ngày 29- 30/6, Tổng cục KTTV đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Đài KTTV tỉnh Hà Tĩnh và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong trưởng Đoàn kiểm tra.

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ cho biết: Trong năm 2022, Đài đã ra các bản tin dự báo, cảnh báo sát với thực tế và  đạt yêu cầu cho công tác PCTT trên khu vực. Đặc biệt, Đài đã dự báo, tương đối sát diễn biến của 03 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực; 22 đợt không khí lạnh trong đó có đợt không khí lạnh (vào ngày 20/02) gây ra rét đậm, rét hại cho khu vực; 9 đợt nắng nóng; 7 trận dông, tố, lốc, mưa đá và 11 đợt mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân trên khu vực.

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Tham mưu cho UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trong khu vực có kế hoạch chỉ đạo phòng chống thiên tai có hiệu quả, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV được truyền đi dưới nhiều hình thức (email, fax, tin nhắn SMS, gọi điện thoại trực tiếp,...) và thường xuyên được cập nhật lên website của Đài khu vực và Đài tỉnh, ngoài ra còn được gửi đến các trạm KTTV trên địa bàn để cung cấp cho địa phương sở tại nơi trạm KTTV đóng. Trong tình huống thiên tai khẩn cấp, tần suất bản tin được phát nhiều hơn (01 bản tin/giờ).

Chỉ đạo phòng Dự báo KTTV và 02 Đài KTTV tỉnh thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Quy định về công tác dự báo, cảnh báo KTTV.

Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên thiên tai; phương án xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra

Đài khu vực đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 66/KH-ĐKVBTB, ngày 14 tháng 03 năm 2023 về Kế hoạch Phòng chống thiên tai năm 2023 của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ; Quyết định số: 40/QĐ-ĐKVBTB, ngày 17 tháng 03 năm 2023 về việc thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2023 của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Quán triệt đến từng đơn vị trong toàn Đài Khu vực thực hiện nghiêm túc phương châm tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí, hậu cần tại chỗ. Sẵn sàng chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

Hiện trạng trụ sở làm việc của Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh, các trạm KTTV cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác PCTT năm 2023. Tuy nhiên, nhà làm việc của một số đơn vị (các trạm KTTV) xây dựng đã lâu năm có diện tích hẹp, cửa bị hỏng do mối, mọt, trần nhà bị thấm dột nát, hạ tầng kỹ thuật kém và hiện nay nhiều trạm xuống cấp cần được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa;

 Đài đã triển khai các đoàn kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình, máy móc và các trang thiết bị hiện có; chuẩn bị các vật tư, phương tiện chằng chống bảo vệ các hạng mục xung yếu như cửa sổ, vách kính, cây xanh, công trình điện...

Tại Phòng Dự báo KTTV và Đài KTTV tỉnh: kết hợp sử dụng song song nhiều hình thức và phương tiện thông tin để đảm bảo thông tin liên lạc, cụ thể bao gồm: Điện thoại (cố định, di động), máy tính, mạng Internet, máy fax, mạng thông tin chuyên ngành. Tổ chức thường trực 24/24 và cung cấp thông tin trực tiếp cho văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS của tỉnh. Trường hợp một trong các hình thức thông tin nêu trên gặp sự cố sẽ sử dụng các hình thức khác thay thế để đảm bảo thông tin trong mọi tình huống;

 Tại các trạm KTTV: Sử dụng các phương tiện: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy tính, mạng Internet. Các phương thức trên sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo thông tin liên lạc. Ngoài ra, khi gặp sự cố trong những trường hợp đặc biệt sẽ đề nghị văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS các tỉnh trong khu vực, triển khai thiết bị thông tin dự phòng theo phương án của các tỉnh;

 Phương án đảm bảo nguồn Điện: Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ đã trang bị đầy đủ máy nổ dự phòng cho các đơn vị để sử dụng khi có sự cố về điện lưới;

Phương án đảm bảo về máy tính: các máy tính (đặc biệt là các máy thu dữ liệu) được bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành đúng quy trình, khai thác sử dụng đúng mục đích. Khi gặp sự cố thì tùy theo mức độ sẽ sửa chữa, khắc phục tại chỗ hoặc yêu cầu được trợ giúp của đơn vị chuyên môn, đảm bảo duy trì hệ thống hoạt động ổn định.

Khi có tình huống xảy ra bão, lũ dài ngày, các đơn vị chuyên môn sẽ bố trí cán bộ thường trực luân phiên theo ca nhằm đảm bảo duy trì sức khỏe để làm việc trong nhiều ngày. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, các nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị với cơ quan PCTT địa phương

Cung cấp đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai đến các cơ quan PCTT của địa phương theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Thường xuyên liên hệ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN & PTDS, các Sở, Ban, Ngành liên quan các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ khi có thiên tai xảy ra giúp các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số: 7561/QCPH-STNMT-DKTTVBTB ngày 28 tháng 12 năm 2016, trong lĩnh vực KTTV và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An và Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Quy chế số 01/ QCPH-STNMT-ĐKTTVBTB ngày 26/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ về “Phối hợp hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ”. 

Tại tỉnh Thanh Hóa vào mùa mưa lũ hàng năm Đài KTTV tỉnh đã cử bộ phận thủy văn thường trực ngay tại VP BCH PCTT&TKCN tỉnh, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo KTTV, đặc biệt là khi có bão, ATNĐ, lũ, mưa lớn,... để phục vụ công tác PCTT của tỉnh;

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo địa phương trong khu vực tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV, các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm, đặc biệt là các hiện tượng Bão, ATNĐ, tố, lốc, mưa đá, lũ lớn, lũ quét… để cán bộ địa phương và nhân dân chủ động phòng tránh; Phối hợp tốt với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn trong việc cung cấp bản tin cảnh báo, dự báo giúp cho công tác vận hành xả lũ kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: