Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Đăng ngày: 07-03-2023 | Lượt xem: 1772
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 01/3/2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Theo Quyết định số 169/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ được phân công theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban.

Các Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Trưởng ban thường trực); Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Công an; Công Thương; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư...

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng, chống thiên tai; đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng, chống thiên tai.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được ngân sách nhà nước bảo đảm hàng năm trong dự toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự toán được bố trí phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, các khoản hỗ trợ, viện trợ trực tiếp cho Ban Chỉ đạo và các nguồn kinh phí khác được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong đó, các nội dung chi, mức chi, việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: