Lạng Sơn ban hành kế hoạch thực hiện đề án Nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Đăng ngày: 28-02-2023 | Lượt xem: 760
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng cấp huyện, xã an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân, góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, đến năm 2025 đội ngũ giảng viên, tập huấn viên cấp tỉnh, huyện được trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó thiên tai tại cộng đồng. Phấn đấu mỗi huyện, thành phố có từ 5-10 tập huấn viên cấp huyện.

100% các văn bản của Trung ương về cơ chế, chính sách liên quan tới hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được triển khai, cụ thể hóa để áp dụng  thực hiện. Người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai như mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất... được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai.

Đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai.

100% người dân ở các xã thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, hạn hán và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Đưa nội dung phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào giảng dạy ở các bậc đào tạo phổ thông theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các xã, phường, thị trấn xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng, phấn đấu 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, tỉnh Lạng Sơn xác định tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai…

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: