Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai đến năm 2020

Đăng ngày: 12-07-2019 | Lượt xem: 987
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có công văn triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia và Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
Nhà an toàn là giải pháp để giảm thiểu các thiệt hại về tài sản và con người cho người dân ở Quảng Ngãi
Nhà an toàn là giải pháp để giảm thiểu các thiệt hại về tài sản và con người cho người dân ở Quảng Ngãi

Theo đó, yêu cầu xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quyết định 649/QĐ-TTg ngày 30/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

​Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia và tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các nội dung cụ thể liên quan đến việc hoàn thiện các văn bản của tỉnh liên quan về công tác phòng, chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai.

Đồng thời, lập kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng địa phương; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng; hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai,...

Theo Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: