Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai

Đăng ngày: 05-05-2023 | Lượt xem: 1194
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh đề nghị các sở ngành, địa phương, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, ngành, đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) trước ngày 10-6.

Các xã vùng ven Nha Trang là khu vực xung yếu về ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, kịp thời đề xuất tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định, tổng hợp kết quả thực hiện, lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hưởng ứng, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ NN-PTNT trước ngày 15-6.

Năm nay, Tuần lễ Quốc gia PCTT có chủ đề: “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Các hoạt động hưởng ứng tập trung thực hiện trong tháng 5 trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCTT, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202305/to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-bca74ed/

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: