Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 là “Từ ứng phó đến hành động sớm"

Đăng ngày: 30-04-2023 | Lượt xem: 3361
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Công văn, ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2023 với những nội dung cụ thể.

Theo đó, chủ đề Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 là “Từ ứng phó đến hành động sớm". Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5/2023.

Mục tiêu của Tuần lễ Quốc gia năm 2023 là tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

Về nội dung thực hiện, đối với Trung ương, Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành tổ chức thực hiện một số hoạt động như: Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại tỉnh Quảng Nam; đưa tin, bài trên truyền hình, phát thanh, báo chí, mạng xã hội và một số hoạt động hưởng ứng khác.

Đối với địa phương, ban hành kế hoạch triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp tại địa phương; tổ chức thông tin, truyền thông tại cơ sở và một số hoạt động hưởng ứng khác.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: