Dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 6-8/2024

Đăng ngày: 16-05-2024 | Lượt xem: 467
Từ nay đến hết tháng 6/2024, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-85%; từ tháng 7, tháng 8, ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái Lanina với xác suất từ 65-75%.

Khí tượng

- Hiện tượng ENSO: Từ nay đến hết tháng 6/2024, El Nino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-85%; từ tháng 7, tháng 8, ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái Lanina với xác suất từ 65-75%.

- Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Từ nay đến tháng 8/2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 03-05 cơn bão/ATNĐ; trong đó có khoảng 01 cơn đổ bộ vào đất liền (số lượng bão/ATNĐ TBNN trên Biển Đông từ 05-06 cơn, TBNN đổ bộ vào Việt Nam khoảng 02 cơn).

- Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nắng nóng: Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có xu hướng gia tăng trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 5-7/2024. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

- Khô hạn: Ở khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 5-8/2024.

- Mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ xuất hiện tương đương TBNN (tháng 5); mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với TBNN (vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9). Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng bắt đầu từ nửa cuối tháng 5 (xuất hiện muộn hơn so với TBNN); từ tháng 6-8/2024 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Hiện tượng nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như các hoạt động sản xuất; đặc biệt thời kỳ nửa cuối tháng 5-7/2024 mức độ nắng nóng có thể gia tăng gay gắt hơn. Ngoài ra, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.

- Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 6-8/2024, NĐTB phổ biến cao hơn từ 0,5- 1,50C so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 4a, 5a, 6a).

- Tổng lượng mưa:

+ Khu vực Bắc Bộ: TLM tháng 6-8/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

+ Khu vực Trung Bộ: TLM từ tháng 6-8/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ TLM tháng 7-8/2024 cao hơn từ 10-30% so với TBNN

+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 6/2024, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 7-8/2024 TLM tại khu vực phổ biến ở mức cao hơn từ 5- 20% so với TBNN; riêng tháng 8/2024 TLM tại khu vực Tây Nguyên phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

 (a) Dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình (0C) tháng 6/2024
và (b) dự báo tỷ chuẩn lượng mưa (%) tháng 6/2024.

(a) Dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình (0C) tháng 7/2024
và (b) dự báo tỷ chuẩn lượng mưa (%) tháng 7/2024.

(a) Dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình (0C) tháng 8/2024
và (b) dự báo tỷ chuẩn lượng mưa (%) tháng 8/2024.

+ Lưu vực sông Mê Kông: Từ tháng 6-8/2024, TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 6/2024, TLM ở khu vực thượng và trung lưu sông Mê Kông ở mức thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Thủy văn và nguồn nước

+Khu vực Bắc Bộ

Mùa lũ năm 2024 ít có khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 6-8/2024, trên các sông Bắc Bộ xuất hiện các đợt lũ, mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ ở mức báo động (BĐ)1- BĐ2, các sông suối nhỏ ở mức BĐ2 đến BĐ3. Các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào thời kỳ tháng 8/2024.

Từ tháng 6-8/2024, dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với TBNN, cụ thể: Dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 30-40% so với TBNN; dòng chảy đến hồ Thác Bà (sông Chảy) và đến hồ Tuyên Quang (sông Gâm) có khả năng ở mức thiếu hụt từ 20-30% so với TBNN.

+ Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên:

Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8/2024, trên các sông từ Thanh Hóa, đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện 03-05 đợt lũ và dao động; các sông khác ở Trung Bộ, mực nước biến đổi chậm. Lưu lượng dòng chảy trên các sông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt từ 15-40% so với TBNN, đặc biệt trên sông Bến Hải (Quảng Trị) và sông La Ngà (nam Bình Thuận) thấp hơn TBNN từ 65-80%; riêng sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ở mức tương đương và cao hơn TBNN cùng kỳ từ 15-30%.

Từ cuối tháng 5-8/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước có khả năng vẫn xảy ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Ninh Thuận, đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi.

+ Khu vực Nam Bộ:

Sông Đồng Nai: Từ nay đến cuối tháng 5/2024, mực nước biến đổi chậm. Từ tháng 6 đến 8/2024, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ.

Sông Cửu Long: Từ tháng 6-8/2024, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và sông Cửu Long. Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về ĐBSCL có xu thế lên dần và ở mức thấp hơn TBNN từ 10-15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều và thấp hơn TBNN từ 0,1-0,3m.

Hải văn

- Sóng biển: Giai đoạn từ cuối tháng 5 đến tháng 8/2024 là thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam, độ cao sóng khu vực ngoài khơi Trung Bộ, trên khu vực Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) khoảng 2,0-4,0m, biển động.

- Triều cường: Ven biển Đông Nam Bộ từ nửa cuối tháng 5 đến hết tháng 8/2024 xuất hiện 07 đợt triều cường: Đợt 1 từ ngày 23/5-28/5, đợt 2 từ ngày 04/06-9/6, đợt 3 từ ngày 22/6-26/6, đợt 4 từ ngày 05-08/7/2024, đợt 5 từ ngày 22-28/7/2024, đợt 6 từ ngày 04/8-09/8/2024, đợt 7 từ ngày 20/8-26/8/2024. Các đợt triều cường trên mực nước tại trạm Vũng Tàu đều nhỏ hơn 4,0m.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: