Chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa của tỉnh Yên Bái

Đăng ngày: 17-05-2024 | Lượt xem: 468
Để chủ động ứng phó với thiên tai, đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2024, tỉnh Yên Bái có kế hoạch số 112/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Để nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2024.

Thiên tai tại Yên Bái (Ảnh minh họa)

Tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí,

Trong đó, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai, kiểm tra xử lý vi phạm.

Cùng với đó, hướng dẫn nâng cao kiến thức kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng.

Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Treo pano, băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 và kỷ niệm Ngày truyên thông phòng, chông thiên tai (22/5) tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các trường học; tuyên truyên trực tiếp tại cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng qua các cuộc họp tại cơ quan, khu dân cư, hệ thống loa phát thanh, truyền thanh tại phường, xã.

Ngay sau khi UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024. Sở TN&MT tỉnh Yên Bái có văn bản số 1199/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

Sở TN&MT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phối tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

Theo đó, các đơn vị cần tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai, kiểm tra xử lý vi phạm; hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng.

Thời gian hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 (15 - 22/5/2024).

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: