Thông báo Khí tượng Nông nghiệp tháng 12 năm 2022

Đăng ngày: 04-01-2023 | Lượt xem: 2126
Tháng 12 năm 2022

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/2022/Th%C3%A1ng%2012/tbktnn-t122022.pdf

Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: