Bulletin. Vol. 70(2) - 2021 - WMO Unified Data Policy (Bản tin: Tập 70 (2) - 2021 - Chính sách dữ liệu hợp nhất của WMO)

Đăng ngày: 14-10-2021 | Lượt xem: 3335
Bulletin. Vol. 70(2) - 2021 - WMO Unified Data Policy. PDF

Bản tin được xuất bản định kỳ 6 tháng bằng các ấn bản tiếng Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha. Nó bao gồm các bài báo về tất cả các khía cạnh của khí tượng, khí hậu, thủy văn, môi trường và các lĩnh vực liên quan, được chuẩn bị riêng cho tạp chí. Mỗi vấn đề được lên kế hoạch xoay quanh một chủ đề đã chọn được coi là vấn đề thời sự.

File đính kèm: bulletin2021-(70-2).pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: