Tăng cường công tác quan trắc môi trường nước

Đăng ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 835
(TN&MT) - Việc thực hiện quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm theo dõi diễn biến các thành phần tài nguyên, môi trường cơ bản trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để...


quan trac nuoc

Ảnh minh họa

Theo báo cáo, năm 2018, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thực hiện quan trắc tại 162 vị trí. Cụ thể: tài nguyên nước mặt: 06 vị trí, tài nguyên nước dưới đất: 08 vị trí, môi trường nước sông: 32 vị trí, xâm nhập mặn: 14 vị trí, môi trường nước hồ: 10 vị trí, môi trường nước biển ven bờ: 9 vị trí, môi trường nước dưới đất: 25 vị trí, môi trường nước thải đô thị: 11 vị trí, môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn: 25 vị trí, môi trường đất: 15 vị trí, môi trường trầm tích sông: 07 vị trí.

Quá trình quan trắc được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thực hiện quan trắc đối với tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất, quan trắc môi trường nước mặt (sông, hồ), môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển ven bờ, môi trường nước thải đô thị, môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn, môi trường đất, môi trường trầm tích sông.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, kết quả quan trắc được đơn vị báo cáo hàng tháng, hàng quý với Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ Môi trường). Riêng kết quả quan trắc xâm nhập mặn được sự ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị báo cáo trực tiếp với UBND tỉnh, Đài truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Bảo vệ môi trường để kịp thời thông báo, cảnh báo.

Nguồn: Báo TNMT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: