Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

Đăng ngày: 28-06-2021 | Lượt xem: 1551
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 3051/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

Theo đó, hiệu quả thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí được đánh giá dựa trên các chỉ số: Mức phát thải hằng năm (tấn/năm) đối với các thông số SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5 từ các nguồn phát thải; giá trị nồng độ trung bình của các thông số SO2, NO2, CO, O3, TSP, PM10, PM2.5, Pb trong môi trường không khí xung quanh so với giá trị giới hạn theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng dựa trên giá trị nồng độ các chất ô nhiễm tại thời điểm đánh giá giảm được bao nhiêu µg/m3 so với thời điểm bắt đầu thực hiện; tỷ lệ (%) số ngày trong năm có giá trị nồng độ trung bình 24 giờ của các thông số SO2, NO2, TSP, PM10, PM2.5; tỷ lệ (%) số người mắc các bệnh đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường không khí trên tổng dân số của địa phương...

Theo Hà Nội mới

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: