Tổng cục Khí tượng Thủy văn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV tại Nam Định

Đăng ngày: 23-09-2022 | Lượt xem: 1243
Từ ngày 22-23/9, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Đặng Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn (KTTV) năm 2022 tại tỉnh Nam Định.

Đoàn kiểm tra của Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Sở TN&MT Nam Định

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV tại Chủ công trình Vườn quốc gia Xuân Thủy vào ngày 22/9. Đồng thời, kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và Kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 32 Luật Khí tượng thủy văn và kiểm tra việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc số liệu KTTV tại các dự án trong giai đoạn từ 01/01/2018 - 31/12/2021: 13 Dự án đầu tư vào chiều ngày 22/9.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, Trưởng đoàn Kiểm tra Đặng Thanh Mai phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vào sáng 23/9: Đoàn đã Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật KTTV đối với chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV; kết quả kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và trao đổi, thảo luận về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đồng thời, thảo luận một số nội dung liên quan tới việc triển khai, thi hành các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về KTTV, gồm: Tình hình triển khai thi hành Luật KTTV của địa phương; quản lý mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn; hoạt động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; việc cấp phép, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; việc ban hành bản tin; truyền phát bản tin và việc phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban ngành trong phòng chống thiên tai; việc xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng, bố trí tổ chức bộ máy, biên chế và công tác đào tạo, tập huấn cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về KTTV…

Theo báo cáo của Sở TNMT tỉnh Nam Định, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 2 trạm khí tượng (Nam Định, Văn Lý), 3 trạm thủy văn (Nam Định, Phú Lễ, Trực Phương) trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngoài ra, tỉnh Nam Định còn có hệ thống trạm KTTV chuyên dùng, gồm:  64 trạm, điểm đo mưa, 146 điểm đo mực nước, 68 điểm đo độ mặn, 07 điểm đo lưu lượng và 10 điểm đo báo lũ.

Các trạm điểm đo khác: Trạm quan trắc tự động đo tốc độ gió; Trạm thời tiết tự động iMetos; Trạm quan trắc khí tượng tại khu vực vườn thực vật của  Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn số 202/HD-STNMT ngày 19/01/2021 về việc thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu của các  trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Việc cung cấp thông tin,  dữ liệu đang được thực hiện.

Công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai được thực hiện đúng quy định, đảm bảo truyền tin kịp thời đến cơ quan, đơn vị, nhân dân trong tỉnh để có biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về KTTV tại cấp huyện còn thiếu, chưa đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ, mức độ chủ động tiếp cận kiến thức và áp dụng vào thực tế quản lý còn hạn chế.

Để tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về KTTV, Sở TN&TM đề nghị Tổng cục KTTV tham mưu đề xuất với Chính phủ, Bộ TN&MT tăng cường nguồn lực xây dựng bổ sung mạng lưới trạm quan trắc KTTV trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công  chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTV ở cấp tỉnh để nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó tỉnh có thể triển khai đến cấp huyện, cấp xã. Trang bị thêm máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo của Đài KTTV tỉnh Nam Định. Hỗ trợ kỹ thuật trong hoạt động phát triển mạng lưới KTTV chuyên dùng của tỉnh.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Ảnh: Trần Hùng, Văn phòng Tổng cục

Bài: Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: