Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình

Đăng ngày: 28-09-2023 | Lượt xem: 1478
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2724/QĐ-BTNMT về Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính về rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách; điều hòa, phân bổ, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước và khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách tài nguyên nước

Đối với nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách tài nguyên nước, Bộ TN&MT sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về tài nguyên nước và các pháp luật có liên quan đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với thực tiễn, quản lý các vấn đề mới phát sinh để đề xuất đưa vào chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Bộ TN&MT.

Điều hòa, phân bổ, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước

Về nhiệm vụ điều hòa, phân bổ, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước, Bộ TN&MT tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, mô hình số để kết nối thông tin, dữ liệu, thực hiện giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước: Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, mô hình toán để hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối nguồn nước theo thời gian thực trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

Cùng với đó, Bộ sẽ nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; xây dựng/nâng cấp hệ thống để phục vụ kiểm soát các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và duy trì hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ xây dựng phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước: Xây dựng phương án điều hoà, phân bổ nguồn nước trong trường hợp hạn hán, thiếu nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Rà soát, đề xuất danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trong trường hợp cần thiết. Triển khai thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng khan hiếm nước, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

Đồng thời, Bộ sẽ triển khai bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt ô nhiễm nguồn nước, tác hại do nước gây ra và phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông: Tổ chức đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước liên quốc gia, liên tỉnh trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Ưu tiên các sông chảy qua khu đô thị, khu dân cư tập trung trên lưu vực. 

Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

 Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật để sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm và tái sử dụng nước, quản lý, bảo vệ nguồn nước phù hợp với đặc thù của lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về nguồn nước xuyên biên giới của lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: