Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đăng ngày: 04-05-2022 | Lượt xem: 122
Tuần 3 tháng 4 năm 2022

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/2022/Th%C3%A1ng%204/tbktnn-vb-20220403.pdf

Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: