THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2021

Đăng ngày: 04-07-2021 | Lượt xem: 707
Tháng 6 năm 2021

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/2021/Th%C3%A1ng%2012/tbktnn-t62021.pdf

Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: