Thông báo Khí tượng Nông nghiệp tháng 9 năm 2022

Đăng ngày: 04-10-2022 | Lượt xem: 1327
Tháng 9 năm 2022

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/2022/Th%C3%A1ng%209/tbktnn-t92022.pdf

Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: