Trung tâm Ứng dụng khí tượng thủy văn phê duyệt kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Đăng ngày: 18-11-2021 | Lượt xem: 660
Trung tâm Ứng dụng khí tượng thủy văn phê duyệt kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

/upload/files/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dang-ky-du-tuyen-ttud.pdf

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: