Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á – Thái Bình Dương về ứng phó BĐKH

Phóng sự ảnh khác