Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Cuộc thi Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa

Đăng ngày: 23-09-2023 | Lượt xem: 1549
Cuộc thi do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức. Thời gian nhận bài đến hết ngày 10/10/2023.

Cuộc thi “Sáng kiến về tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa” được phát động với các mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến tiêu dùng xanh tiêu biểu, có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn; Khuyến khích và thúc đẩy các ý tưởng tốt, mô hình hay về tiêu dùng xanh, tiêu dùng thông minh của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng về tiêu dùng xanh bền vững và bảo vệ môi trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tuyên truyền, vận động mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác bảo vệ môi trường nói chung và tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa nói riêng; đa dạng hóa và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm thiểu rác thải nhựa thông các các hoạt động tiêu dùng thông minh.

Đặc biệt, các ý tưởng sáng tạo và mô hình hay về tiêu dùng xanh thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các sản phẩm nhựa dùng một lần, thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và khám phá những giải pháp thân thiện với môi trường; tạo thành tựu có giá trị và là nguồn cảm hứng cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia; góp phần xây dựng một tương lai bền vững, môi trường trong lành và cơ hội phát triển tốt đẹp cho đất nước.

Cuộc thi dành cho các cá nhân, các nhóm cá nhân người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam. Sáng kiến tham gia được trình bày bằng tiếng Việt, khuyến khích sáng kiến tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip…) liên quan, giúp làm rõ sáng kiến. Các sáng kiến có thể đề cập đến các chủ đề tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: