Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN

Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tên Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN
Số hiệu 10/2014/TT-BKHCN
Trích yếu Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Quân
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Không tồn tại
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 30/05/2014
Ngày hiệu lực 01/08/2014
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: