Sắc lệnh số 41 đánh dấu sự ra đời của ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam

Đăng ngày: 23-09-2020 | Lượt xem: 8279

Chặng đường lịch sử của ngành KTTV Việt Nam được ghi dấu xác định từ ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng, đánh dấu sự kiện lịch sử sáp nhập cơ quan Khí tượng thủy văn thuộc về Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa, ra đời ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Khí tượng thủy văn đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo vệ sự bình an cho đời sống sinh hoạt của người dân.

Chi tiết: File đính kèm

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: