Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Đăng ngày: 31-08-2022 | Lượt xem: 639
Thực hiện Kế hoạch số 963/KH-TCKTTV ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia của Tổng cục KTTV năm 2022. Ngày 30 và 31 tháng 8, Tổng cục KTTV đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Thanh Hóa và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong trưởng Đoàn kiểm tra.

Tham dự cùng Đoàn có đại diện của Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Dự báo KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong phát biểu tại cuộc họp

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đánh giá, thẩm định tài liệu; đánh giá chất lượng, giám sát hoạt động mạng lưới trạm KTTV thuộc phạm vi quản lý của Đài KTTV khu vực. Công tác thu nhận thông tin, truyền tin; tham gia, phối hợp phòng, chống thiên tai với địa phương, các đơn vị có liên quan; công tác tuyên truyền phổ biến về phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị phụ trách. Công tác triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị  và Công tác triển khai, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc KTTV.

Báo cáo Đoàn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết: Trong năm 2021, Đài đã ra các bản tin dự báo, cảnh báo sát với thực tế và  đạt yêu cầu cho công tác PCTT trên khu vực. Đặc biệt, Đài đã dự báo, tương đối sát diễn biến của 04 cơn bão và 1 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực; 18 đợt không khí lạnh trong đó có 3 đợt không khí lạnh (vào ngày 05/01, 10/01 và 15/01) gây ra rét đậm, rét hại cho khu vực; 07 đợt nắng nóng; 15 trận dông, tố, lốc, mưa đá và 12 đợt mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân trên khu vực.

Đài khu vực đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 73/KH-ĐKVBTB, ngày 03 tháng 03 năm 2022 về Kế hoạch Phòng chống thiên tai năm 2022 của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ; Quyết định số: 55/QĐ-ĐKVBTB, ngày 16 tháng 03 năm 2022 về việc thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2022 của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo các Đài tỉnh xây dựng báo cáo công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2022; ban hành các quyết định tiểu ban PCTT tại các Đài tỉnh.

Tích cực phối hợp PCTT với địa phương, các đơn vị liên quan

Đài đã cung cấp đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai đến các cơ quan PCTT của địa phương theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Đài thường xuyên liên hệ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn, các Sở, Ban, Ngành liên quan các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ khi có thiên tai xảy ra giúp các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thực hiên tốt Quy chế phối hợp số: 7561/QCPH-STNMT-DKTTVBTB ngày 28 tháng 12 năm 2016, trong lĩnh vực KTTV và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An và Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ; Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Quy chế số 01/ QCPH-STNMT-ĐKTTVBTB ngày 26/5/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ về “phối hợp hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ”. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo địa phương trong khu vực tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV, các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm, đặc biệt là các hiện tượng Bão, ATNĐ, tố, lốc, mưa đá, lũ lớn, lũ quét… để cán bộ địa phương và nhân dân chủ động phòng tránh; Phối hợp tốt với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn trong việc cung cấp bản tin cảnh báo, dự báo giúp cho công tác vận hành xả lũ kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao công tác PCTT tại Đài. Đơn vị đã triển khai áp dụng đầy đủ kịp thời các Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị. Đặc biệt là việc áp dụng nghiêm túc các Quy trình kỹ thuật trong nghiệp vụ dự báo; ban hành và cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin đã được quy định theo phân cấp trách nhiệm ban hành các bản tin dự báo cảnh báo phục vụ PCTT tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ông cũng chỉ ra những hạn chế đó là Dự báo định lượng mưa mặc dù đã được cải thiện trong các năm qua, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được hoàn toàn đòi hỏi của xã hội. Đối với các loại hình thiên tai xảy ra nhanh như dông, sét, lũ quét, sạt lở đất....bản tin dự báo, cảnh báo đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời, sát với thực tế theo đúng Quy trình, tuy còn rộng lớn.

Ông đề nghị, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác đánh giá, thẩm định tài liệu; đánh giá chất lượng, giám sát hoạt động mạng lưới trạm KTTV thuộc phạm vi quản lý của Đài KTTV tỉnh, đảm bảo mạng lưới hoạt động ổn định, nhất là trong thời gian mùa mưa, bão 2022. Đảm bảo công tác thu nhận thông tin, truyền tin phục vụ dự báo KTTV và phòng, chống thiên tai;  Tham gia, phối hợp phòng, trao đổi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai phòng chống thiên tai với địa phương, các đơn vị có liên quan; công tác tuyên truyền phổ biến về phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị phụ trách.  Triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị, đặc biệt các Quyết định, Thông tư mới được ban hành năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: