Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nghiên cứu khoa học

Đăng ngày: 12-08-2020 | Lượt xem: 1383
Đảng bộ Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ có 07 chi bộ trực thuộc đóng ở 05 tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ gồm: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa. Đảng bộ có 81 đảng viên, chiếm hơn 45% so với tổng số CBVC toàn Đài, trong đó có 01 đảng viên là nghiên cứu sinh, 09 đảng viên có trình độ cao học – chiếm hơn 10% so với tổng số đảng viên, 44 đảng viên có trình độ đại học.

Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á phối hợp với Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ tổ chức Hội thảo quốc tế tại Ninh Thuận vào tháng 7 năm 2019 (Nguồn ảnh: ADPC)

Thời gian qua Đảng ủy Đài đã lãnh đạo các đơn vị vận động CBVC phấn đấu đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, đồng thời thông qua các đợt thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, những ngày kỷ niệm lịch sử của đất nước, phong trào thi đua của Đài luôn được giữ vững và phát huy. Trong đó Đảng ủy Đài luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nghiên cứu khoa học.

Trong nhiều năm qua, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động dịch vụ, tư vấn  KTTV... đã phục vụ tích cực cho công tác phòng chống thiên tai, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước, khí hậu, môi trường…. Những dữ liệu KTTV cơ bản quan trắc được, cùng với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về KTTV, đã và đang phục vụ tích cực cho sản xuất và đời sống, phát triển KT-XH của các địa phương trong khu vực.

Triển khai nhiều nhiệm vụ, dự án, hợp đồng kinh tế như dự án lòng dẫn, tiêu báo lũ, đánh giá biến đổi khí hậu, các hợp đồng phòng chống lụt bão, phát thanh truyền hình, cấp thoát nước, giao thông cảng, bảo vệ thực vật, thủy điện, lập bản đồ ngập lụt, bản đồ rủi ro thiên tai, bản đồ hạn hán… Chỉ tính riêng giai đoạn 2017 – 2020, Đài đã và đang thực hiện: 01 đề tài khoa học cấp bộ; 09 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh và 02 đề tài cơ sở. 

Nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu chuyên môn và nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ trong diện quy hoạch và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ viên chức trong toàn Đài được chỉ đạo sát sao. Trong 5 năm qua Đài có 01 đảng viên làm nghiên cứu sinh, 05 đảng viên tốt nghiệp cao học; 20 lượt cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ đại học, cao đẳng, nhiều viên chức tham dự các lớp chuyên viên cao cấp.

Đảng ủy Đài luôn quan tâm, động viên các dự báo viên tích cực viết báo cáo khoa học đăng tải trên các Tạp chí Khoa học, tham gia các Diễn đàn, Hôi thảo Khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều đảng viên có uy tín chuyên môn cao được mời tham gia các dự án, đề tài khoa học tại các địa phương. Hàng năm, có khoảng 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận. Điển hình trong công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có thạc sỹ Trần Văn Hưng được vinh dự đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2019.

Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Đặng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài cho biết, Đảng bộ Đài tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ KTTV, tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong nước và của thế giới, chú trọng nghiên cứu ứng dụng, phục vụ các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo cơ sở cho việc nâng cao trình độ khoa học công nghệ KTTV, thực hiện từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành

Tin: Đặng Thanh Bình - Đài KTTV Nam Trung Bộ

Biên tập: Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: