Dấu hiệu nhận biết và kỹ năng phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất

Đăng ngày: 18-08-2023 | Lượt xem: 4919
Hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh sạt lở đất, lũ quét và phòng chống dịch bệnh trong mùa lũ.

Dấu hiệu nhận biết sạt lở đất, lũ quét; những việc nên làm, nên tránh:

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: