Quản lý, giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 28-02-2023 | Lượt xem: 410
Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn (KTTV) có vai trò rất to lớn trong hoạt động lường, đảm bảo số liệu đo đạc chính xác hơn, phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tuân thủ theo hướng dẫn WMO về công tác kiểm định, hiệu chuẩn. Vì vậy, Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống phương tiện đo KTTV góp phần hiệu quả hơn trong công tác quản lý nhà nước về KTTV.

Theo hướng dẫn của Tổ chức khí tượng thế giới WMO về công tác kiểm định, hiệu chuẩn với mục đích để thúc đẩy tiêu chuẩn hóa quan trắc khí tượng, đảm bảo thống nhất giữa quan trắc và thống kê. Số liệu quan trắc hợp lệ chỉ có thể được lấy khi chương trình đảm bảo chất lượng toàn diện được áp dụng cho cả thiết bị và mạng lưới. Kiểm định, hiệu chuẩn là các yếu tố vốn có của một chương trình đảm bảo chất lượng. Các yếu tố khác bao gồm yêu cầu, lựa chọn phương tiện đo, địa điểm, bảo dưỡng và lưu trữ. Trên phạm vi quốc tế, việc mở rộng các chương trình đảm bảo chất lượng bao gồm các đánh giá là rất quan trọng để thiết lập các bộ dữ liệu tương thích.

Cùng với quá trình tự động hoá quan trắc đang được phát triển nhanh không chỉ trong ngành KTTV mà cả các lĩnh vực khác, việc quản lý hệ thống phương tiện đo KTTV còn mang ý nghĩa cơ sở pháp lý trong việc đảm bảo tính công bằng, thống nhất trong quá trình quan trắc thu thập dữ liệu KTTV, phục vụ công tác phòng chống thiên tai hiệu quả hơn, đáp ứng định hướng theo chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Giao diện Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn

Bằng việc sử dụng phương pháp thống kê, phân tích và kỹ thuật lập trình để kiểm soát và thông báo tình trạng kiểm định của các thiết bị được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL, ngôn ngữ JSP và được kết nối với giao diện nền web được lựa chọn trong nghiên cứu này. Kết qủa cho phép quản lý, giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV trong và ngoài mạng lưới KTTV quốc gia. Hệ thống có các tính năng phân cấp theo mức độ quản lý và sử dụng khác nhau mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng kế hoạch, kiểm tra, thống kê, lập báo cáo….

Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn

Giải pháp quản lý, giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV giúp chủ động cho các đơn vị gồm Trung tâm Quan trắc KTTV và các Đài KTTV khu vực trong việc lập kế hoạch, tổ chức vận hành kiểm định, hiệu chuẩn theo định kỳ đảm bảo thuận tiện, hiệu quả, không để sai sót, không để chậm trễ.

Hệ thống có khả năng truy xuất thông tin về phương tiện đo theo từng Đài KTTV khu vực hoặc thông tin chung trên toàn mạng lưới quan trắc KTTV nên đảm bảo tính linh hoạt, thuận tiện trong quản lý, giám sát phương tiện đo.

Việc phân cấp đến người dùng đảm bảo tính chính xác, thuận tiện trong việc nhập hoặc chỉnh sửa thông tin về phương tiện đo trong quá trình sử dụng.

Hệ thống đảm bảo tính mở nên có thể giám sát được số lượng và lập báo cáo các phương tiện đo KTTV ngoài mạng lưới KTTV khi được đưa vào kiểm định, hiệu chuẩn tại Tổng cục KTTV, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

CSDL và website quản trị thông tin kiểm định KTTV với đối tượng chính là các thông tin kiểm định của từng thiết bị được đưa vào sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống quản trị dựa trên hai phân loại chính bao gồm: Các thiết bị đo (tên, chủng loại) và phân loại theo nguyên lý đo.

Đồng thời, hệ thống cũng lưu trữ, bổ sung thông tin để có thể biết được: Hoặc thiết bị đã kiểm định đang ở vị trí, khu vực nào theo đối tượng quản lý; Hoặc một thiết bị sẽ được xem xét kiểm định tại khu vực, ngày/tháng nào.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: