1. Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Đăng ngày: 02-11-2020 | Lượt xem: 9416

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

2020

Mẫu số 01,

TT số 61/2017/TT-BTC

Số 492/QĐ-TCKTTV

09/11/2020

Quyết định số 492/QĐ-TCKTTV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

File exel số liệu đính kèm

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: