3. Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đăng ngày: 02-11-2020 | Lượt xem: 9241

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Quyết toán ngân sách năm 2018 (phần kinh phí sự nghiệp) của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

2018

Mẫu số 01 TT số 90/2018/TT-BTC

Số 154a/QĐ-TCKTTV

26/3/2020

Quyết định số 154a/QĐ-TCKTTV ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (phần kinh phí sự nghiệp) của Tổng cục KTTV.

File exel số liệu đính kèm

2

Quyết toán ngân sách năm 2019 (phần kinh phí sự nghiệp) của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

2019

Mẫu số 01 TT số 90/2018/TT-BTC

Số 504/QĐ-TCKTTV

19/11/2020

Quyết định số 504/QĐ-TCKTTV ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 (phần kinh phí sự nghiệp) của Tổng cục KTTV.

File exel số liệu đính kèm

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: