Kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Đăng ngày: 18-09-2022 | Lượt xem: 1533
Từ ngày 12 đến ngày 17/9 Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về công tác khí tượng thủy văn trênh địa bàn tỉnh. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong trưởng Đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác thu nhận và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV và công tác dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ địa phương của Đài KTTV khu vực Tây Nguyên và Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng. Công tác phối hợp với địa phương trong phòng, chống thiên tai và các phương án thực hiện nhiệm vụ quan trắc, dự báo, truyền tin trong trường hợp thiên tai xảy ra. Kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của các đơn vị, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình phụ trách.

Đối với Đài KTTV khu vực Tây Nguyên: Hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quan trắc, truyền tin và dự báo, cảnh báo KTTV. Công tác triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị. Kế hoạch và kết quả kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV năm 2022; công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình quan trắc, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiên đo; kết quả triển khai thực hiện và khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi kiểm tra kỳ trước. Hồ sơ về phương án dự báo, truyền tin, thay thế phương tiện đo; phương án bố trí thay thế, bổ sung nhân lực cho các đơn vị trực thuộc trong trường hợp cần tăng cường quan trắc, dự báo, khi có thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động chuyên môn đối với mạng lưới quan trắc, hệ thống dự báo KTTV. Công tác tham gia, phối hợp phòng, chống thiên tai với địa phương và các đơn vị có liên quan; công tác tuyên truyền phổ biến về phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Đài KTTV tỉnh Lâm Đồng:  Công tác đánh giá, thẩm định tài liệu; đánh giá chất lượng, giám sát hoạt động mạng lưới trạm KTTV thuộc phạm vi quản lý của Đài KTTV tỉnh. Công tác thu nhận thông tin, truyền tin; tham gia, phối hợp phòng, chống thiên tai với địa phương, các đơn vị có liên quan; công tác tuyên truyền phổ biến về phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị phụ trách. Công tác triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị.

Trong năm 2021, công tác dự báo và phục vụ của Phòng Dự báo KTTV và các Đài tỉnh đạt kết quả tốt, đặc biệt là các bản tin dự báo, dự báo hạn hán, bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ… phục vụ các các địa phương ảnh hưởng của cơn bão số 6 và ATNĐ số 3 đã góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương. Các bản tin thông báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn phục vụ liên hồ chứa trên sông Sê San, sông Ba, sông Sê Rê Pốk kịp thời, sát với thực tế, thực hiện tốt Quy trình vận hành liên hồ chứa của Chính phủ ban hành.

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quyết định số 18/2021/QĐ- TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu tích cực cho UBND, Ban chỉ huy PCTT các tỉnh trong khu vực có kế hoạch chỉ đạo phòng chống thiên tai có hiệu quả, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các bản tin dự báo, cảnh báo được chuyển kịp thời qua Email, fax, zalo và gửi theo đường công văn đến BCH PCTT & TKCN các tỉnh, các huyện, thành phố, các ban, ngành chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, cập nhật lên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và các Đài tỉnh để thông tin đến cộng đồng. Ngoài ra còn được trao đổi, tư vấn trực tiếp qua điện thoại với các bộ phận có liên quan của địa phương. Chất lượng, hiệu quả của công tác dự báo phục vụ cho địa phương tiếp tục được duy trì tốt, được các tỉnh trong khu vực đánh giá cao.

Chỉ đạo phòng Dự báo KTTV và các Đài KTTV tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định về Quy định trách nhiệm của các đơn vị trong việc phối hợp với các chủ hồ chứa, cập nhật thông tin và ra các bản tin phục vụ vận hành liên hồ chứa đúng theo quy định.

Đối với kế hoạch phòng chống thiên tai; Phương án xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra và công tác phối hợp với địa phương năm 2022: Đài đã kiểm tra công tác chuyên môn, thực hiện các quy định, quy trình trong dự báo, công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão, lũ ở các Đài KTTV tỉnh, phòng Dự báo KTTV; kiểm tra công trình vườn, máy thiết bị, hệ thống thông tin, phương án đo đạc các trạm KTTV trong khu vực, từ đó chỉ đạo các trạm tu bổ công trình, bảo dưỡng và sửa chữa máy, thiết bị phục vụ tốt cho công tác đo đạc.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng và hoàn thành các phương án dự báo; các phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai 2022; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các đơn vị Dự báo của Đài phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, đồng thời ký văn bản phối hợp với các Công ty khai thác công trình thủy điện, thủy lợi trong khu vực để quy định trách nhiệm của từng bên cũng như cách thức trao đổi thông tin kịp thời giữa các bên.

Chuẩn bị tốt máy móc dự phòng, tăng cường nhân lực cho các trạm KTTV khi có yêu cầu. Duyệt các phương án đo đạc và dự báo khí tượng, thủy văn khi có hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Đài tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, như: Luật KTTV; Luật Phòng, chống thiên tai; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các thông tư, hướng dẫn, quyết định của Bộ và Tổng cục KTTV…

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhân lực trong mùa mưa bão, bố trí nhân lực sẵn sàng tăng cường cho các đơn vị cơ sở khi có yêu cầu đột xuất

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao công tác PCTT tại Đài. Tuy nhiên, Ông cũng chỉ ra những hạn chế đó là Dự báo định lượng mưa mặc dù đã được cải thiện trong các năm qua, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được hoàn toàn đòi hỏi của xã hội. Đối với các loại hình thiên tai xảy ra nhanh như dông, sét…bản tin dự báo, cảnh báo đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy trình, tuy nhiên vì thời gian cảnh báo chưa dài, khu vực cảnh báo còn rộng lớn và công tác truyền tin còn hạn chế nên hiệu quả còn chưa cao.

Ông đề nghị, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cải thiện công tác dự báo định lượng cũng như các thiên tai; Tăng cường công tác đánh giá, thẩm định tài liệu; đánh giá chất lượng, giám sát hoạt động mạng lưới trạm KTTV thuộc phạm vi quản lý của Đài KTTV tỉnh, đảm bảo mạng lưới hoạt động ổn định, nhất là trong thời gian mùa mưa, bão 2022. Đảm bảo công tác thu nhận thông tin, truyền tin phục vụ dự báo KTTV và phòng, chống thiên tai;  Tiếp tục  phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai phòng chống thiên tai với địa phương, các đơn vị có liên quan; công tác tuyên truyền phổ biến về phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đơn vị phụ trách. Triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị, đặc biệt các Quyết định, Thông tư mới được ban hành năm 2022.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: