Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư

Đăng ngày: 25-11-2021 | Lượt xem: 1162
Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Lãnh đạo Tổng cục KTTV chủ trì cuộc họp: Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái; các Phó Tổng cục trưởng: Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường, La Đức Dũng và Đặng Thanh Mai.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, các Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh ở các điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cho biết cuộc họp sẽ Thảo luận kế hoạch triển khai Chỉ thị 10 của Ban Bí thư từ góc độ Chính phủ cũng như góc độ các địa phương, các tỉnh thành. Ông nhấn mạnh, đầu tiên là truyền thông, nâng cao nhận thức từ chính cán bộ chúng ta. Quán triệt những nội dung chính, cốt lõi của Chỉ thị số 10-CT/TW đến toàn bộ các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Tổng cục Khí tượng Thủy văn để toàn bộ các đơn vị nắm bắt và truyền tải, hướng dẫn các địa phương một cách sâu sắc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng đề nghị trong kế hoạch triển khai sắp tới sẽ lồng ghép được các đề án, nhiệm vụ của ngành KTTV ở các địa phương, tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư cho ngành.

Cũng tại cuộc họp, Ông Nguyễn Trần Linh, Chánh văn phòng Tổng cục đã báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10 cũng như nêu ra những và dự kiến phương án triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Dự thảo đã nêu ra một số nhiệm vụ thực hiện cụ thể: Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác khí tượng thủy văn. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực khí tượng thủy văn. Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, nâng cao năng lực chất lượng dự báo, cảnh báo và đầu tư chuyển đổi số khí tượng thủy văn. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Ứng dụng khoa học công nghệ. Thúc đẩy hợp tác quốc tế .

Các đại biểu tham dự đã cũng nhau thảo luận, chia sẻ, đóng góp các ý kiến từ góc độ địa phương cũng như các lĩnh vực từ công tác quản lý các mạng KTTV chuyên dùng đến công tác phối hợp với các Bộ ban ngành và địa phương…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái ghi nhận, đồng tình với các ý kiến của các đơn vị, thống nhất cao tính sâu sắc, tính thực tiễn, tính tổng thể của các ý kiến. Ông nhấn mạnh Chỉ thị 10 và Chiến lược phát triển ngành KTTV là rất quan trọng nhưng cần có sự phân tách và thống nhất. Ông đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tập trung xây dựng và hoàn thiện các công tác sau:

Đối với Chỉ thị 10 của Ban Bí thư: Xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện tổng thể chỉ thị 10 của Ban cán sự Đảng Chính phủ. Kế hoạch vĩ mô, liên ngành, liên Bộ, liên Trung ương trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc đầu mối liên ngành. Văn phòng Tổng cục phối hợp cùng các đơn vị hướng dẫn các Đài KTTV khu vực các Đài tỉnh các nội dung chính tham mưu, góp ý, lồng ghép những ý chí của ngành để các địa phương thực hiện, triển khai chỉ thị 10 với tinh thần, trách nhiệm Khí tượng Thủy văn là đơn vị cầu nối từ Trung ương đến địa phương.

Đối với Chiến lược ngành KTTV: Xây dựng Kế hoạch hành động Bộ TNMT về triển khai Chiến lược nghành KTTV. Rà soát trên 5 nhiệm vụ chính: Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo sớm các thiên tai khí tượng thủy văn. Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mạng lưới quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn giai đoạn 2023- 2030” và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Đồng thời bổ sung các nhiệm vụ về chế độ đặc thù của từng khu vực hay khoa học công nghệ…Rà soát, đảm bảo các nhiệm vụ, Đề án đã bao quát được các giải pháp của Chiến lược phát triển ngành.

Toàn cảnh cuộc họp

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: