Trung tâm Hải văn triển khai công tác các tháng cuối năm 2023

Đăng ngày: 29-08-2023 | Lượt xem: 882
Sáng ngày 29/8, tại trụ sở Trung tâm Hải văn, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái đã nghe Trung tâm báo cáo tình hình công tác và kế hoạch triển khai công tác các tháng cuối năm.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị chức năng của Tổng cục KTTV: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia, Thông tin và Dữ liệu KTTV, Mạng lưới KTTV quốc gia, Liên đoàn khảo sát KTTV.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Hải văn Nguyễn Xuân Hiển cho biết ngay sau khi có Quyết định số 1587/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục KTTV xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và trình Tổng cục KTTV ban hành Quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm Hải văn.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm Hải văn báo cáo tại cuộc họp

Trung tâm đã thực hiện ban hành các quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các cá nhân trực thuộc Trung tâm đảm bảo thống nhất với chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị. Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm lại 1 Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ, tiếp nhận và bổ nhiệm 1 chánh Văn phòng, 1 Phó Chánh văn phòng, 1 Trưởng phòng Dự báo hải văn.

Hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận và điều động viên chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm đảm bảo thống nhất với chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị

Đối với các nhiệm vụ chuyên môn: Trung tâm hiện đang triển khai và hoàn thiện 04 đề tài cấp Bộ bao gồm: đề tài “Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ”; đề tài “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển”; đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dữ liệu tái phân tích trường sóng dựa trên mô hình số trị, kỹ thuật đồng hóa và số liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo sóng biển tại khu vực biển Việt Nam” và đề tài “Nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, cải tiến một số bộ phận chuyên dụng của trạm radar biển”.

Trung tâm cũng đang triển khai thực hiện các hạng mục công việc năm 2023 của dự án “Xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm, đường 03 và 06 hải lý tại các đảo/cụm đảo lớn của Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo”.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đề nghị, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn tất các thủ tục hành chính để bộ máy của Trung tâm hoạt động thông suốt; Trung tâm phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính của Tổng cục KTTV rà soát lại qui trình kế hoạch tài chính, qui trình xây dựng quản lý dự án, quy chế nội bộ của Trung tâm; Văn phòng Tổng cục KTTV chủ trì phối hợp rà soát lại các quyết định dự báo, mạng lưới, thông tin dữ liệu liên quan đến hải văn để bổ sung thêm trách nhiệm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng cục KTTV từ dự báo, mạng lưới, thông tin dữ liệu.

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: