Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Tuần 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Tuần 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Tuần 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Bộ

Tuần 03 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 19/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Bộ

Tuần 02 tháng 08 năm 2019

Ngày đăng: 12/08/2019

Thời tiết ngày 10/8/2019, Quảng Bình đến Phú Yên nắng to

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 10/8 do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ngày đăng: 10/08/2019

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Tuần 03 tháng 07 năm 2019

Ngày đăng: 19/07/2019