Kế hoạch Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Đăng ngày: 12-05-2024 | Lượt xem: 550
Để sẵn sàng chủ động, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Nam Bộ xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác cảnh báo, dự báo phòng chống thiên tai (PCTT) với các nội dung sau:

Mục tiêu

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến thời tiết, thủy văn, hải văn; cảnh báo và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm như: Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa lớn, lũ, ngập lụt, cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm cho các cơ quan theo quy định tại Phụ lục IV, Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai tại các đơn vị thuộc Đài KTTV, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Mọi hoạt động phòng, chống thiên tai phải bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu về mục tiêu, nội dung công việc, vừa đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, vừa đảm bảo an toàn lao động.

Nhiệm vụ chung

Theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, đặc biệt là khô hạn, xâm nhập mặn, nắng nóng, bão, lũ, ngập lụt, triều cường, cảnh báo sụt lún, sạt lở đất, mưa lớn; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh. Xây dựng và hoàn thiện phương án quan trắc cho các trạm khí tượng thủy văn, ra đa thời tiết, nhất là khi xảy ra tình huống có thiên tai, trong đó chú trọng việc truyền tin, các phương án quan trắc để ứng phó hiệu quả các tình huống nguy cấp. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cần thiết cho công tác phòng, chống thiên tai; cử cán bộ thường trực khi có thiên tai xảy ra và làm tốt công tác phối hợp với địa phương khi có yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Nâng cao chất lượng cảnh báo, dự báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm và chi tiết.

Trách nhiệm các đơn vị trực thuộc: Phòng Dự báo khí tượng thủy văn; Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin khí tượng thủy văn; Các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Văn Phòng.

/upload/files/ke-hoach-pctt-2024-dnb-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: