Triển khai Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”

Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng, ban hành Triển khai Đề án với mục đích cụ thể:

Ngày đăng: 19/02/2024

Thực hiện Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”

Ngày 16/2/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 372/QĐ-BTNMT thực hiện Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”.

Ngày đăng: 16/02/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về ban hành kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 nhằm hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THKT, CLP) năm 2024

Ngày đăng: 07/02/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành các giải pháp mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về ban hành kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành các giải pháp mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THKT, CLP) như sau:

Ngày đăng: 07/02/2024

Tổng cục Khí tượng thủy văn ban hành Chương trình công tác năm 2024

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TCKTTV ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024; Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành các nhiệm vụ Chương trình công tác như sau:

Ngày đăng: 07/02/2024

Quyết định Ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

Ngày 02 tháng 02 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTg về Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

Ngày đăng: 03/02/2024

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo Không khí lạnh

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, trong khoảng ngày 20-21/01/2024, có khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi xảy ra rét hại.

Ngày đăng: 17/01/2024

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành công văn số 1766/TCKTTV-QLDB đề nghị các đơn vị tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại trong những ngày tới

Ngày đăng: 14/12/2023

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 24/11, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày đăng: 24/11/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 10/11, Tổng cục khí tượng thủy văn (KTTV) ban hành văn bản số 1541/TCKTTV-QLDB gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV về việc tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày đăng: 10/11/2023

Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Ngày 6/11/2023, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn thông báo triệu tập các thí sinh đến dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Ngày đăng: 06/11/2023

Thứ trưởng Lê Công Thành được giao điều hành Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày 3/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã ký Quyết định số 3206/QĐ-BTNMT giao Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tạm thời điều hành Tổng cục Khí tượng Thủy văn từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định mới về nhân sự

Ngày đăng: 06/11/2023

Phê duyệt Đề án Cảnh báo sớm sạt lở, lũ quét

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 phê duyệt Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

Ngày đăng: 28/10/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ

Ngày 17/10, Tổng cục khí tượng thủy văn (KTTV) ban hành văn bản số 1412/TCKTTV-QLDB gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV về việc tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ.

Ngày đăng: 17/10/2023

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 10/10, Tổng cục KTTV đã ban hành Công văn gửi các đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Ngày đăng: 10/10/2023

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thông báo tuyển dụng năm 2023

Thực hiện Quyết định số 552/QĐ-TCKTTV ngày 07/9/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 06 viên chức hạng III có trình độ Đại học trở lên làm việc tại 04 tổ chức thuộc Đài

Ngày đăng: 06/10/2023

Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thực hiện Quyết định số 577/QĐ-TCKTTV ngày 25/9/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phê duyệt kế hoạch tuyển dụng năm 2023 của Trung tâm Công nghệ KTTV. Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn thông báo tuyển dụng 05 viên chức năm 2023

Ngày đăng: 03/10/2023