Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 04/04/2022

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 21/03/2022

Diễn biến và công tác dự báo phục vụ đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-24/02/2022

Thông tin về đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-24/02/2022, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết đã ban hành 29 bản tin về đợt rét đậm, rét hại này. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với các đài KTTV khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thông tin nhiệt độ được quan trắc vào lúc 06 giờ sáng và dự báo xu hướng nhiệt độ trong trong 01-02 giờ tới từ sáng ngày 20 đến sáng ngày 24/02.

Ngày đăng: 27/02/2022

Thông báo về việc hoãn lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thông báo số 07/TB-HĐXTVC-TAPCHI ngày 22 tháng 2 năm 2022 về việc hoãn lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 22/02/2022

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 18/02/2022

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 18/02/2022

Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Theo Quyết định số 61/QĐ- TCKTTV ngày 16/2/2022 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về Ban hành Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 16/02/2022

Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2404/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) giai đoạn 2021-2025 của Bộ TNMT, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) xây dựng Chương trình hành động về thực hành TK, CLP giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng: 15/02/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Tạp chí Khí tượng Thủy văn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày đăng: 17/01/2022

DANH SÁCH SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ

Danh sách sáng kiến cấp cơ sở

Ngày đăng: 27/12/2021

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 22/12/2021

Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021

Đối với lĩnh vực Khí Tượng thủy văn, trong năm 2021, sự kiện “Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vinh dự được là 01 trong 15 sự kiện được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn, đưa vào bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021. Thời gian bắt đầu: 08:00 16/12/2021 - Thời gian kết thúc: 08:00 25/12/2021

Ngày đăng: 22/12/2021

Kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 21/12/2021

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trên khu vực Biển Đông và Trung Bộ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành quyết định số 1612/TCKTTV-QLDB ngày 14 tháng 12 năm 2021 về tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trên khu vực Biển Đông và Trung Bộ

Ngày đăng: 14/12/2021

Thông tin báo chí về Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

Thông tin báo chí về Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

Ngày đăng: 14/12/2021

Quy định và thể lệ cuộc thi “KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRONG EM”

Quy định và thể lệ cuộc thi “KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRONG EM”

Ngày đăng: 13/12/2021

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 07/12/2021