Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định triển khai về việc phân công Trưởng, Phó các Khối thi đua năm 2024

Đăng ngày: 08-05-2024 | Lượt xem: 475
Căn cứ vào Quyết định số 185/QĐ-TCKTTV ngày 07 tháng 05 năm 2024 Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định triển khai về việc phân công Trưởng, Phó các Khối thi đua năm 2024

Nội dung đầy đủ Quyết định tại:

/upload/files/2024/TBNN/Thang/5/final-qd-phan-khoi-thi-dua-cac-khoi-truc-thuoc-tc-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: