Triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Đăng ngày: 10-06-2024 | Lượt xem: 403
Ngày 18/05/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 428/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Để triển khai thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Quyết định số 428/QĐ-TTg và đề nghị các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

/upload/files/trien-khai-qdttcp-luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2024-(6-2024)-r-signed.pdf

/upload/files/428-qd-ttg.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: