Thông báo tuyển dụng viên chức Đài KTTV khu vực Tây Bắc năm 2020

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Bắc thông báo tuyển dụng viên chức đến làm việc tại các đơn vị thuộc Đài KTTV khu vực Tây Bắc

Ngày đăng: 28/04/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ năm 2020

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức đến làm việc tại các đơn vị thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ

Ngày đăng: 28/04/2020

Thư chúc mừng 8/3 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thân gửi toàn thể nữ Cán bộ, Công nhân viên, Lao động nữ tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn!

Ngày đăng: 06/03/2020