Thông báo tuyển dụng viên chức Đài KTTV khu vực Tây Bắc năm 2020

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Bắc thông báo tuyển dụng viên chức đến làm việc tại các đơn vị thuộc Đài KTTV khu vực Tây Bắc

Ngày đăng: 28/04/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ năm 2020

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức đến làm việc tại các đơn vị thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ

Ngày đăng: 28/04/2020