Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Công bố kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Ngày đăng: 09/05/2023

Kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Theo Quyết định số 123/QĐ-DBQG về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn (KTTV) quốc gia.

Ngày đăng: 08/05/2023

Kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Triển khai các hoạt động hướng tới Chính phủ số của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong năm 2023, trên cơ sở cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2023

Ngày đăng: 21/04/2023

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa có Công văn số 410/TCKTTV-VP ngày 13/04/2023 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày đăng: 14/04/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành Quyết định số 99/QĐ-TCKTTV về Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2023.

Ngày đăng: 20/03/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Ngày đăng: 16/03/2023

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về Khí tượng Thủy văn trong năm 2023

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022 về Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực KTTV năm 2023.

Ngày đăng: 05/03/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Chương trình công tác năm 2023

Ngày 17/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái đã ký Công văn số 30/QĐ-TCKTTV ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 21/02/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo bão Noru

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành công văn số 1208/TCKTTV-QLDB ngày 25 tháng 9 về tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo bão Noru. Đây là cơn bão di chuyển nhanh và sẽ rất mạnh khi đổ bộ vào Trung Trung Bộ

Ngày đăng: 25/09/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành công văn số 1200/TCKTTV-QLDB ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn từ ngày 22 đến 24/9 sắp tới.

Ngày đăng: 23/09/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 5035/BTNMT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã ra công văn số 1172/TCKTTV-VP về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 16/09/2022

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo bão gần biển Đông (bão Ma-on)

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, chiều ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ma-on. Dự báo đến khoảng đêm 23, ngày 24/8 bão nhiều khả năng đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông và sẽ trở thành bão số 3 trong năm 2022.

Ngày đăng: 22/08/2022

Đặt tên các Hội trường, Phòng họp, Phòng khách của trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày 27/7/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái đã ra quyết định số 230/QĐ-TCKTTV về việc đặt tên các Hội trường, Phòng họp, Phòng khách của trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 27/07/2022