Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 06/12/2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường

Ngày đăng: 30/11/2021

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 25/11/2021

Trung tâm Ứng dụng khí tượng thủy văn phê duyệt kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Trung tâm Ứng dụng khí tượng thủy văn phê duyệt kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Ngày đăng: 18/11/2021

Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 10/11/2021

Nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 08/11/2021

Thông báo về việc hoãn lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Thông báo về việc hoãn lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 01/11/2021

Quyết định Về việc tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 27/10/2021

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

Ngày đăng: 22/10/2021

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các cán bộ nguyên là Lãnh đạo tại các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực của ngành Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 22/10/2021

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng: 18/10/2021

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trên khu vực Trung Bộ

Ngày 15/10/2021, Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) ban hành công văn số 1323/TCKTTV-QLDB về việc Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trên khu vực Trung Bộ trong thời gian tới

Ngày đăng: 15/10/2021

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày đăng: 08/10/2021

Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 01/10/2021

Hướng đến 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam năm 2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn số 1240/TCKTTV-VP ngày 30/9 về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam năm 2021

Ngày đăng: 30/09/2021

Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 25/9/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày đăng: 29/09/2021