Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030’’

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 03 năm 2024. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030’’

Ngày đăng: 15/03/2024

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xác định Cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) năm 2024, Tổng cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

Ngày đăng: 14/03/2024

Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua giai đoạn 2023-2030

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"

Ngày đăng: 14/03/2024

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action” – “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”.

Ngày đăng: 10/03/2024

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 561/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 03 năm 2024 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

Ngày đăng: 08/03/2024

Tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên toàn quốc

Theo công văn số 775/KH-BTTTT ngày 07/03/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Ngày đăng: 08/03/2024

Chủ đề Ngày nước thế giới với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”.

Ngày đăng: 06/03/2024

Tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 1262/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2024.

Ngày đăng: 01/03/2024

Triển khai Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”

Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng, ban hành Triển khai Đề án với mục đích cụ thể:

Ngày đăng: 19/02/2024

Thực hiện Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”

Ngày 16/2/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 372/QĐ-BTNMT thực hiện Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”.

Ngày đăng: 16/02/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về ban hành kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 nhằm hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THKT, CLP) năm 2024

Ngày đăng: 07/02/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành các giải pháp mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về ban hành kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành các giải pháp mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THKT, CLP) như sau:

Ngày đăng: 07/02/2024

Tổng cục Khí tượng thủy văn ban hành Chương trình công tác năm 2024

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TCKTTV ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024; Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành các nhiệm vụ Chương trình công tác như sau:

Ngày đăng: 07/02/2024

Tổng cục Khí tượng triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030, Tổng cục Khí tượng triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Ngày đăng: 03/02/2024

Quyết định Ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

Ngày 02 tháng 02 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTg về Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

Ngày đăng: 03/02/2024

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo Không khí lạnh

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, trong khoảng ngày 20-21/01/2024, có khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi xảy ra rét hại.

Ngày đăng: 17/01/2024

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành công văn số 1766/TCKTTV-QLDB đề nghị các đơn vị tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại trong những ngày tới

Ngày đăng: 14/12/2023

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 24/11, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày đăng: 24/11/2023