Quyết định Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thuỷ văn sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024

Đăng ngày: 06-05-2024 | Lượt xem: 338
Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thuỷ văn (không có khấu hao tài sản cố định) sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn thực hiện.
  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: