Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Đăng ngày: 17-04-2024 | Lượt xem: 494
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2024 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu:

- Các đơn vị nghiên cứu, triển khai nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên; phổ biến tới toàn thể cán bộ để nâng cao nhận thức, qua đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin mạng;

- Các đơn vị đang trực tiếp quản lý hệ thống thông tin khẩn trương thực hiện:

+ Hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thời hạn quy định tại nội dung (2), điểm a, mục 2 (trang 3) trong Công điện;

+ Định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin của hệ thống theo chỉ đạo tại nội dung (3), điểm a, mục 2 (trang 3) trong Công điện.

/upload/files/tckttv-trien-khai-cong-dien-ttcp-ve-attt-signed-(1).pdf

/upload/files/cd-ttg-cp-(1).pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: