Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia năm 2024

Đăng ngày: 06-05-2024 | Lượt xem: 299
Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-TCKTTV ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quy định về công tác kiểm tra phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu

Triển khai kiểm tra công tác quan trắc, truyền tin, dự báo KTTV tại Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh và trạm KTTV quốc gia.

Tăng cường công tác quản lý, kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm được giao trong công tác quan trắc, truyền tin, dự báo, cảnh báo KTTV của các đơn vị đồng thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, bất cập, vi phạm của các đơn vị để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý và khắc phục.

Nội dung và nhiệm vụ thực hiện

Thực hiện kiểm tra hồ sơ và tình hình chấp hành các quy định về công tác quan trắc, truyền tin, dự báo của các đơn vị.

Kiểm tra, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao
theo quy định; việc thực hiện kết luận kiểm tra của các Đoàn kiểm tra trước và xử lý các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra. Nội dung chi tiết triển khai thực hiện tại Phụ lục kèm theo.

/upload/files/tckttv-kh-kiem-tra-pctt-va-ky-thuat-mang-luoi-kttv-nam-2024-(final)-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: