Tổng cục Khí tượng Thủy văn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Đăng ngày: 03-06-2021 | Lượt xem: 1996
Thực hiện Công văn số 1847/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã ban hành công văn số 608 /TCKTTV-VP về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Tổng cục KTTV đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ:

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 thông qua việc lồng ghép hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ lớn như ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-8/6); Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021…

Treo băng rôn, áp phích với chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường tại các đơn vị với các khẩu hiệu như: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người; Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh; Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh; Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững; Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước; Bảo vệ nguồn nước chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta; Nước là tài nguyên quý giá, hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả; Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người …”

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng phong trào: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí về đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và nội dung liên quan.

Ưu tiên tổ chức các hoạt động thiết thực như: Khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên nước phục vụ tốt hơn các2 hoạt động phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết kịp thời ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán do thiếu nước, xâm nhập mặn.

Tạp chí KTTV tăng cường tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 thông qua các trang tin, các bài viết trên Tạp chí và Trang thông tin điện tử của Tổng cục.

Giao cho Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV triển khai các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức đợt vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, chương trình trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước (lồng ghép các sự kiện như Hội nghị thanh niên, tình nguyện hè…)

Báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 về Văn phòng Tổng cục (qua Phòng Tổng hợp) trước ngày 19 tháng 8 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2021:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

- Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

- Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh

 - Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh.

- Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững.

- Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.

- Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

 - Mỗi người, mỗi ngày hãy làm việc một tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

- Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

- Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững./.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: