Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành Khí tượng Thủy văn giai đoạn 2010-2020

Đăng ngày: 06-07-2021 | Lượt xem: 1104
Được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành KTTV trong suốt những năm vừa qua, ngành KTTV Việt Nam đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: