Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 14-03-2024 | Lượt xem: 585
Xác định Cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) năm 2024, Tổng cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

Chi tiết Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 của Tổng cục KTTV:

/upload/files/2024/TBNN/Thang/3/phu-luc-bao-cao-cchc-quy-i-nam-2024-f-signed.pdf

/upload/files/2024/TBNN/Thang/3/bao-cao-cchc-quy-i-nam-2024-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: