Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Đăng ngày: 04-04-2024 | Lượt xem: 337
Ngày 30/3/2024, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 478/CATTT-ATHTTT về ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ về các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ:

/upload/files/2024/TBNN/Thang/4/so-tay-hd-tuan-thu-va-tang-cuong-bdathttt.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: