Sử dụng logo Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 15-09-2023 | Lượt xem: 1758
Ngày 15/6/2023, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 454984 cho Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Tổng cục yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Sử dụng đúng bản thiết kế logo trong các hoạt động của Tổng cục và của đơn vị.
2. Chỉ sử dụng logo trong các hoạt động của Tổng cục và của đơn vị khi được Tổng cục phê duyệt hoặc theo các văn bản, hướng dẫn khác của Tổng cục. Trong trường hợp sử dụng với mục đích khác thì phải được sự đồng ý của Tổng cục.
3. Việc sử dụng logo phải tuân thủ bản quyền, quy định của pháp luật về quyền đối với nhãn hiệ
u.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: